Strona główna
Dzisiaj jest 3-10-2023

~ ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCY


 

 Informacja dotycząca żywności
dla najbardziej potrzebujących na rok 2015
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
 
Podprogram 2015
 

Stowarzyszenia działające na terenie gminy Garbów organizują akcję nieodpłatnego dostarczania żywności dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, które spełniają kryteria dochodowe zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie lub 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Aby skorzystać z pomocy należy najpierw zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po zaświadczenie o spełnianiu kryterium dochodowego. Osoby zakwalifikowane przez GOPS do pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszane się z zaświadczeniami do stowarzyszeń działających na terenie ich sołectw. Jeśli na terenie sołectwa nie działa lokalne stowarzyszenie, prosimy o zgłaszanie się do Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” w terminie do 15 sierpnia 2015 r. Można zgłaszać się bezpośrednio do członków Zarządu Stowarzyszenia bądź listownie na adres: Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” 21-080 Garbów 160, skrytka pocztowa nr 16. Przy zgłoszeniu prosimy podać nr telefonu kontaktowego.
Pomoc żywnościową z POPŻ Podprogram 2015 można otrzymać tylko i wyłącznie od jednej organizacji.


Więcej informacji pod nr tel: 601 272 988

 

 

 

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery